شما اینــجا هستید ... : صفحه اصلی  -> >

داناک با رویکرد خدمت محور در راستای رشد و ارتقاء فضای سرمایه گذاری کشور، با بکارگیری دانش و آگاهی روز دنیا در حال ترسیم مسیری روشن و پویا به سوی اهداف تعیین شده می باشد. هدف ما تحقق مفهوم داناک به معنای برتری منافع جمعی و در نتیجه آن رشد و تعالی و بهبود حال و احوال اقتصادی کشور می باشد.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد شرکت توسعه ثروت و سرمایه داناک محفوظ می باشد .
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد شرکت توسعه ثروت و سرمایه داناک محفوظ می باشد .